Community
Published: August 17, 2022
Community
Published: August 17, 2022

Finland: Happiest Country in the World, Homeland of PPG Tikkurila

Finlandia: najszczęśliwszy kraj na świecie, kraj ojczysty PPG Tikkurila

Our recent acquisition of Tikkurila, which has had its roots in Vantaa, Finland for 160 years, has thrown a spotlight on this beautiful country. Heidi von Bell, communications manager Finland, based at the PPG Tikkurila site, introduces us to this new country where we operate and our business there, plus, also its surroundings, culture, traditions and cuisine.

Meet the PPG Tikkurila Team

We were proud to welcome Tikkurila, a producer and distributor of decorative paints and coatings, into the PPG family in June 2021 as part of one of our largest acquisitions ever.

Founded in 1862 as a small oil press in Vantaa, Tikkurila became one of the top 25 paint companies in the world and number one in Finland, Sweden, Russia and the Baltic States (Estonia, Latvia and Lithuania).

Over 500 of our colleagues work at the Vantaa site, located nearby Helsinki, which forms part of our Architectural Coatings & Industrial Coatings business, and contains production, warehouse and R&D facilities, as well as the regional head office for AC EMEA North & East and China.

The site produces a wide variety of interior and exterior architectural paints and industrial coatings for wood and metal. Key brands include TIKKURILA®, BECKERS®, ALCRO™ and VIVACOLOR™.

Welcome to Finland!

Named the happiest country in the world for the fifth consecutive year in the 2022 World Happiness Report, Finland is one of the world’s northernmost and geographically remote countries.

Nicknamed “Land of a Thousand Lakes”, it actually boasts around 188,000 lakes which, for a population of around 5 million, equates to about one lake per 26 people. Nearly two-thirds of the country is blanketed in thick woodlands, making it the most densely forested country in Europe.

Finland is known for its breathtaking beauty, extreme weather changes, saunas, reindeer, Nokia and the Santa Claus village at the arctic circle. It is renowned for having the world’s best education system and the cleanest air.

Depending on the season, Finland has 24 hours of daylight or 24 hours of darkness (in some places, this can last for up to 50 days). From December to March, it is a great place to witness the “Northern Lights” (the Aurora Borealis).

ppg_2022_finalnd_northern-lights_aurora-borealis_kuopio_niilo-isotalo-FdEb6KaVIq4-unsplash.jpg

A Tour of the Vantaa Site Neighborhood

We caught up with Heidi von Bell, who gave us a glimpse into the local area.

The Vantaa site, in the Tikkurila district, is just minutes from the capital city of Helsinki. Located along the banks of the Keravanjoki river, it is an important part of the local community.

Some of the historic buildings in the immediate area are protected by the Finnish Heritage Agency. The Konungs manor, for instance, was where Juho Kusti Paasikivi, the president of Finland from 1946 to 1956, once lived for a short time.

The crown in Tikkurila’s logo hearkens to the King’s Road, along which the site is located, which connected the eastern and western parts of the Swedish kingdom in medieval times.

From Science Centers to Music Festivals – Vantaa Has It All

Heidi says there are lots of things for visitors to do in Vantaa. In fact, right next door to the Tikkurila site is Heureka, the Finnish Science Centre, which introduces its 300,000 visitors each year to science and technology through exhibitions, planetarium films, educational programs and events.

The old Tikkurila train station building (now a museum) was once home to the first railroad in Finland. It opened in 1862, the same year the company was formed.

Music lovers should visit the annual three-day Tikkurila summer music festival and the Tuska festival in Helsinki. Tuska means agony in Finnish, and is for heavy metal fans (a typical Finnish favorite).

For countryside lovers, Sipoonkorpi National Park is the closest for hiking and enjoying the open saunas of Lake Kuusijärvi.

Get Your Taste Buds Ready for Finnish Food

Heidi also shared some favorite local culinary specialties. These include Karelian pies, which are traditional pasties from the region of Karelia. They are usually made with a rye crust and rice porridge filling and then spread with butter mixed with chopped-up boiled egg before eating.

On Thursdays, particularly in the colder winter months, most lunch restaurants will have pea soup on the menu. While there are variations, traditionally, it is made with peas, pork shank, onion and mustard and often accompanied by dark Finnish rye bread with butter. It is usually followed by pancakes with jam and whipped cream, which are regarded as part of the meal rather than dessert.

Now you must agree that it’s not hard to see why Finland is known as the happiest country in the world. Thanks Heidi for guiding us through your beautiful country and we hope to see you there soon by one of the thousand lakes!

Nasze ostatnie przejęcie firmy Tikkurila, która od 160 lat ma swoje korzenie w Vantaa w Finlandii, zwróciło naszą uwagę na ten piękny kraj. Heidi von Bell, menedżer ds. komunikacji PPG Tikkurila w Finlandii, wprowadza nas w swój kraj ojczysty, w naszą działalność w nim, a także w jego otoczenie, kulturę, tradycje i kuchnię.

Poznaj zespół PPG Tikkurila

Z dumą powitaliśmy Tikkurila, producenta i dystrybutora farb i powłok dekoracyjnych, w rodzinie PPG w czerwcu 2021 roku w ramach jednego z naszych największych przejęć w historii.

Założona w 1862 roku jako mała prasa olejowa w Vantaa, Tikkurila stała się jedną z 25 największych firm lakierniczych na świecie oraz numerem jeden w Finlandii, Szwecji, Rosji i krajach bałtyckich (Estonia, Łotwa i Litwa).

Ponad 500 naszych kolegów pracuje w zakładzie Vantaa, położonym w pobliżu Helsinek, który stanowi część naszego biznesu Architectural Coatings & Industrial Coatings i obejmuje zakłady produkcyjne, magazynowe i badawczo-rozwojowe, a także regionalną siedzibę główną AC EMEA North & East i China.

Zakład produkuje szeroką gamę farb architektonicznych do wnętrz i na zewnątrz oraz powłok przemysłowych do drewna i metalu. Kluczowe marki to TIKKURILA®, BECKERS®, ALCRO™ i VIVACOLOR™.

Witamy w Finlandii!

Nazwana już po raz piąty z rzędu najszczęśliwszym krajem na świecie w Światowym Raporcie Szczęścia 2022, Finlandia jest jednym z najbardziej wysuniętych na północ i geograficznie odległych krajów świata.

Nazywany „Krainą Tysiąca Jezior”, w rzeczywistości może pochwalić się około 188 000 jezior, co przy populacji około 5 milionów oznacza, że na jedno jezioro przypada 26 osób. Prawie dwie trzecie Finlandii pokrywają gęste lasy, co czyni ją najgęściej zalesionym krajem w Europie.

Finlandia słynie z zapierającego dech w piersiach piękna, ekstremalnych zmian pogody, saun, reniferów, Nokii i wioski Świętego Mikołaja za kołem podbiegunowym. Jest znana z najlepszego na świecie systemu edukacji i najczystszego powietrza.

W zależności od pory roku Finlandia ma 24 godziny światła dziennego lub 24 godziny ciemności (w niektórych miejscach może to trwać nawet 50 dni). Od grudnia do marca jest to idealne miejsce, aby zobaczyć Zorzę Polarną.

ppg_2022_finalnd_northern-lights_aurora-borealis_kuopio_niilo-isotalo-FdEb6KaVIq4-unsplash.jpg

Wycieczka po okolicy Vantaa Site

Spotkaliśmy się z Heidi von Bell, która pokazała nam okolice.

Fabryka w Vantaa, w dzielnicy Tikkurila, znajduje się zaledwie kilka minut od stolicy Finlandii - Helsinek. Położona wzdłuż brzegów rzeki Keravanjoki jest ważną częścią lokalnej społeczności.

Niektóre z zabytkowych budynków w najbliższej okolicy są chronione przez Fińską Agencję Dziedzictwa. Na przykład dwór Konungs był miejscem, w którym przez krótki czas mieszkał Juho Kusti Paasikivi, prezydent Finlandii w latach 1946-1956.

Korona w logo Tikkurili nawiązuje do Drogi Królewskiej, wzdłuż której znajduje się miejsce, które w średniowieczu łączyło wschodnią i zachodnią część królestwa szwedzkiego.

Od centrów nauki po festiwale muzyczne – Vantaa ma wszystko

Heidi mówi, że w Vantaa można robić wiele różnych rzeczy. Tuż obok zakładu Tikkurila znajduje się Heureka, Fińskie Centrum Nauki, które każdego roku przyjmuje 300 000 odwiedzających i prezentuje im naukę i technologię poprzez wystawy, filmy z planetarium, programy edukacyjne i wydarzenia.

Stary budynek dworca kolejowego Tikkurila (obecnie muzeum) był niegdyś domem dla pierwszej linii kolejowej w Finlandii. Został otwarty w 1862 roku, w tym samym roku powstała firma.

Miłośnicy muzyki powinni odwiedzić coroczny trzydniowy Letni Festiwal muzyczny Tikkurila oraz Festiwal Tuska w Helsinkach. Tuska oznacza po fińsku agonię i jest dla fanów heavy metalu (typowy fiński faworyt).

Dla miłośników wsi Park Narodowy Sipoonkorpi jest najbliższym miejscem do uprawiania turystyki pieszej i korzystania z otwartych saun jeziora Kuusijärvi.

Przygotuj kubki smakowe na fińskie jedzenie

Heidi podzieliła się także z nami ulubionymi lokalnymi specjałami kulinarnymi. Należą do nich ciasta karelskie, które są tradycyjnymi pasztetami z regionu Karelii. Zazwyczaj przyrządza się je z nadzieniem ze skórki żytniej i ryżanki, a przed spożyciem smaruje się masłem wymieszanym z posiekanym gotowanym jajkiem.

W czwartki, szczególnie w chłodniejsze zimowe miesiące, większość restauracji lunchowych będzie miała w menu zupę grochową. Chociaż istnieją różne odmiany, tradycyjnie przyrządza się ją z grochu, golonki wieprzowej, cebuli i musztardy i często towarzyszy mu ciemny fiński chleb żytni z masłem. Po nim zwykle podawane są naleśniki z dżemem i bitą śmietaną, które traktowane są jako część posiłku, a nie deser.

Teraz nietrudno zrozumieć, dlaczego Finlandia jest uznawana za najszczęśliwszy kraj na świecie. Dziękujemy Heidi za oprowadzenie nas przez ten piękny kraj i mamy nadzieję, że wkrótce się tam spotkamy, nad jednym z tysiąca jezior!

Related posts

Ahmed Hammami: Brightening Up France through a Customer Network
Ahmed Hammami: Brightening Up France through a Customer Network
Miriam Lavey: Teaming up with Race Car Drivers to Beautify a Community Center
Miriam Lavey: Teaming up with Race Car Drivers to Beautify a Community Center
Malesia Dunn: A Lifelong Passion for Changing Lives
Malesia Dunn: A Lifelong Passion for Changing Lives
Aurelie Carmona Bertin: Painting a School to Make Children Smile
Aurelie Carmona Bertin: Painting a School to Make Children Smile
Back to top