Community
Published: March 11, 2022
Community
Published: March 11, 2022

Agata Kedzior: Taking Time to Help Families in Need

Behind the Paints with Agata Kędzior

At PPG, we are grateful for all of our employees around the world, including our frontline employees who often work behind the scenes in our manufacturing facilities, research laboratories, stores and other PPG sites to make it happen. In our new “Behind the Paints" series, we introduce you to members of our frontline team and showcase the many ways they run it like they own it – at work and in the community.

After a full workweek in the Coil and Coating Laboratory at PPG's Architectural Coatings site in Cieszyn, Poland, Agata Kędzior often spends a few more hours as a volunteer for Szlachetna Paczka. The non-profit organization works with volunteers across the country to identify and support individuals and families in need. The volunteers also prepare packages of food, clothing and other essential items to help families get through difficult times.

Agata became actively involved with Szlachetna Paczka during its lead-up to the 2021 holiday season and quickly took on two key roles with the organization. As a volunteer, she spent time meeting and talking with a family several times a month to help her understand their challenges. As a donor on behalf of PPG, she later led efforts to prepare packages to help them manage trying times. Through her leadership, the Cieszyn site collected enough food, clothing, toys and other items to fill 15 boxes valued at PLN 10,000, which is the equivalent of $2,500.
Volunteering with Szlachetna Paczka can be demanding but it's so fulfilling. It brings me a lot of satisfaction. I don't think I'll ever forget the children's joy after we delivered the packages.
Agata brings the same level of commitment to her role as a research and development specialist​ in the Coil and Coating Laboratory, where she serves as a member of the European color matching team and specializes in tinting pastes.

W PPG doceniamy wszystkich naszych pracowników na całym świecie niezależnie od zajmowanej pozycji czy obszaru odpowiedzialności. W naszej nowej serii artykułów „Behind the Paints” przedstawiamy zespół pracowników, bez których nasza działalność byłaby niemożliwa. To często osoby, których na co dzień nie widać, ale widać efekty ich pracy. Pracują w naszych zakładach produkcyjnych, laboratoriach badawczych, sklepach i innych placówkach PPG - działają „zza kulis” by urzeczywistniać nasze wartości. Prezentujemy ich zaangażowanie w pracy oraz na rzecz lokalnej społeczności.

Dzisiaj poznajmy Agatę!

Agata Kędzior, na co dzień pracująca w Coil and Coating Laboratory w PPG Cieszyn SA, po godzinach udziela się jako wolontariuszka Szlachetnej Paczki. Ta ogólnopolska organizacja charytatywna wspiera osoby potrzebujące i rodziny w trudnej sytuacji materialnej. Wolontariusze z całej Polski przygotowują celowaną pomoc w postaci paczek żywnościowych, odzieżowych oraz z wszelkimi innymi niezbędnymi do życia artykułami. Dzięki temu podopieczni otrzymują realną pomoc w niełatwym dla nich okresie.

Agata związała się aktywnie ze Szlachetną Paczką w 2021 r. podczas przygotowań do sezonu wakacyjnego i szybko przejęła dwie kluczowe role w organizacji. Jako wolontariuszka kilka razy w miesiącu spotykała się i rozmawiała z pozostająca pod opieką Fundacji rodziną, by lepiej zrozumieć jej potrzeby. Następnie, jako pracownik PPG, kierowała przygotowaniami pomocy dla tejże rodziny. Pod jej kierownictwem cieszyński zakład zebrał wystarczającą ilość żywności, odzieży, zabawek i innych przedmiotów, aby wypełnić 15 pudeł o wartości 10 000 zł!

Wolontariat w Szlachetnej Paczce jest wymagający, ale spełniam się w tym. Daje mi to dużo satysfakcji. Chyba nigdy nie zapomnę widoku radości dzieci z otrzymania paczek.

Agata wnosi ten sam poziom zaangażowania do swojej roli Specjalistki ds. Badań i Rozwoju w Coil and Coating Laboratory w PPG Cieszyn SA, gdzie pełni funkcję członka europejskiego zespołu ds. kolorów i specjalizuje się w pastach barwiących.

Related posts

Ahmed Hammami: Brightening Up France through a Customer Network
Ahmed Hammami: Brightening Up France through a Customer Network
Miriam Lavey: Teaming up with Race Car Drivers to Beautify a Community Center
Miriam Lavey: Teaming up with Race Car Drivers to Beautify a Community Center
Malesia Dunn: A Lifelong Passion for Changing Lives
Malesia Dunn: A Lifelong Passion for Changing Lives
Aurelie Carmona Bertin: Painting a School to Make Children Smile
Aurelie Carmona Bertin: Painting a School to Make Children Smile
Back to top