Community
Published: October 29, 2019
Community
Published: October 29, 2019

Like this article

Share

Tags

Our Facility in Poland Supports Student Innovators

​​A growing partnership between PPG’s Global Business Services (GBS) facility in Wroclaw, Poland, and the Wroclaw University of Technology is bringing new ideas and innovations, and inspiring the next generation of researchers, scientists and engineers.

Since 2016, the GBS site has been working with the university to give students the opportunity to apply their science and technology knowledge to real-world, on-the-job issues. This year, our site supported five student teams as part of Konferencja Projektów Zespołowych 2019 (Team Project Conference 2019). The teams worked closely with our mentors for three months to develop five projects, nearly all of which have the potential to be used at our manufacturing plants and offices. The projects included:

  • LIDAR 3D, a device that uses three-dimensional (3D) radar to create fast and precise imaging and measurements of industrial spaces;
  • Paint Bot, an app designed to address customers’ paint-related questions in real time;
  • Building Inspection with Drones, which uses drones to conduct building inspections quickly and easily;
  • Office Pathfinder, an interactive app that can help users find colleagues in large offices or plants; and
  • Data & Reporting, which is designed to display information from multiple sources in a unified manner.
The students and their mentors really brought ‘The PPG Way’ to life. They were innovators, creators and problem-solvers, and they focused on practical solutions that will make a difference in the long run. 
Karol Konrady, manager II, information technology
As a result of the program, the LIDAR, Drone and Pathfinder projects progressed to the proof of concept stage and are under further consideration. What's more, GBS employees are already using the Pathfinder in their daily work. In addition, we have profiledour students as high-potential employees and hired one student as an information technology intern.
ppg-community-gbs-wroclaw-poland-students-innovations-office-pathfinder.jpg
ppg-community-gbs-wroclaw-poland-students-innovations-radar-3D.JPG
ppg-community-gbs-wroclaw-poland-students-innovations-radar-3D-2.JPG

Rosnąca współpraca pomiędzy wrocławskim PPG Global Business Services (GBS) a Politechniką Wrocławską, prowadzi do nowych pomysłów i innowacji, a także inspiruje kolejne pokolenia badaczy, naukowców i inżynierów do działania.

Od 2016 roku, PPG GBS stale współpracuje z pobliską uczelnią, dając tym samym studentom możliwość zastosowania ich wiedzy naukowej oraz technologicznej w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów występujących w miejscach pracy. W tym roku, nasz oddział objął wsparciem merytorycznym pięć wybranych zespołów, które zgłosiły się do Konferencji Projektów Zespołowych 2019. Studenci przez trzy miesiące ściśle współpracowali z naszymi mentorami, aby opracować projekty, z których prawie wszystkie mogłyby zostać wykorzystane i wdrożone w naszych zakładach produkcyjnych oraz biurach. Poniżej pięć projektów, które udało się opracować:

  • LIDAR 3D, urządzenie skanujące pomieszczenie do modelu trójwymiarowego, opracowujące tym samym jego wymiary oraz inne parametry techniczne przestrzeni przemysłowych;
  • Paint Bot, aplikacja przeznaczona do rozwiązywania problemów dotyczących lakierowania i odpowiadania na pytania klientów w czasie rzeczywistym;
  • Building Inspection with Drones, koncept wykorzystujący drony do szybkiego i łatwego przeprowadzania inspekcji budynków;
  • Office Pathfinder, interaktywna aplikacja pomagająca korzystającym z niej użytkownikom znaleźć w dużych biurach czy zakładach współpracowników;
  • aplikacja z obszaru Data & Reporting, przeznaczona do wyświetlania informacji z wielu źródeł w ujednolicony sposób.

“Studenci oraz ich mentorzy naprawdę wprowadzili do życia wartości The PPG Way ,” powiedział Karol Konrady, IT Manager. “Byli innowatorami i twórcami, rozwiązywali problemy skupiając się na praktycznych rozwiązaniach, które będą miały znaczenie w dłuższym okresie czasu”.

Podsumowując krótko tegoroczną edycję Konferencji, trzy projekty: LIDAR 3D, Dron oraz Pathfinder, przeszły do etapu Proof of Concept w celu dalszej analizy. Co więcej, już dzisiaj pracownicy PPG GBS wykorzystują Pathfinder’a w swojej codziennej pracy. Ponadto, czterech studentów zostało sklasyfikowanych jako pracownicy o wysokim potencjale, a jednego zatrudniliśmy jako stażystę w dziale IT.

ppg-community-gbs-wroclaw-poland-students-innovations-office-pathfinder.jpg
ppg-community-gbs-wroclaw-poland-students-innovations-radar-3D.JPG
ppg-community-gbs-wroclaw-poland-students-innovations-radar-3D-2.JPG

Related posts

Ahmed Hammami: Brightening Up France through a Customer Network
Ahmed Hammami: Brightening Up France through a Customer Network
Miriam Lavey: Teaming up with Race Car Drivers to Beautify a Community Center
Miriam Lavey: Teaming up with Race Car Drivers to Beautify a Community Center
Malesia Dunn: A Lifelong Passion for Changing Lives
Malesia Dunn: A Lifelong Passion for Changing Lives
Aurelie Carmona Bertin: Painting a School to Make Children Smile
Aurelie Carmona Bertin: Painting a School to Make Children Smile
Back to top