Community
Published: April 24, 2020
Community
Published: April 24, 2020

Our Volunteers Help Lift Community Spirit During the COVID-19 Crisis

Nasi Wolontariusze Pomagają Podnieść Ducha Wspólnoty Podczas Kryzysu Wywołanego COVID-19

Now more than ever, communities have come together to support one another, and it’s wonderful to hear the inspiring stories of local volunteers all over the world doing all they can for the most vulnerable. Today, we’re #PPGProud to share such stories from within our own community!

Looking After Neighbors in Need in Brno

Zdenka Deutschova is our treasury team leader based in the Shared Service Center in Brno, Czech Republic. She has been with us for 13 years and leads her team in managing the EMEA bank accounts. Her day is usually very busy with many tasks – even more now that she’s working from home!

But nothing stops her from finding the time to take care of her neighbors too. She lives in a block of flats where many elderly people also live. To help out, she runs errands for them – buying food, medication or whatever they need.

When she saw there was a significant shortage in masks, Zdenka decided to make some to share with her community… even though she hadn’t used her sewing machine for years!

Every time I help somebody, it makes me feel better; it’s like fresh blood in my veins.
Zdenka

Ilja Is Helping at a Hospice in Any Way Possible

Ilja Dorovsky works alongside Zdenka in Brno and is our treasury accountant for Oracle UK. Although he jokes that he was never very good at math, thankfully, he is detail oriented and precise in every task.

He regularly volunteers at the local St. Elizabeth Hospice (Hospic Sv. Alžběty), keeping patients company. Sometimes they tell him their stories or wish to hear about his everyday life. Other times, they just want to enjoy his company in silence.

Due to the current situation, Ilja isn’t able to visit his friends at the home, so he offers his services to the facility by gardening and doing odd jobs.

Volunteering reminds me that the world is not here just for me and that not everything revolves around my wants and needs. These people would trade the world for the opportunity to get up in the morning, take the tram to work, do their time in the office, grab a drink with their coworkers… just the daily activities I take for granted. It is good to be reminded of this.
Ilja

The Husband and Wife Mask Factory in Cieszyn

Monika, the wife of Radosław Ulański, our logistics manager, Industrial Coatings EMEA based in Cieszyn, Poland, is a woman of many talents and a lot of enthusiasm.

Usually, when Monika uses her sewing machine, it is to create beautiful clothes or costumes for their children. But when the pandemic struck, she knew there was something useful she could do. She gathered all the elastic bands in her home and set about sewing masks to fit into them.

Together with our colleague Radek, the couple worked as a team – Monika in charge of tailoring, and Radek her distributor. Together, they made almost 70 masks, and distributed them to our warehouse colleagues!

Helping to Protect a Social Welfare Home in Gliwice

Roman Szczygieł, global finance analyst, Automotive OEM Coatings, and Krzysztof Mrozek, team leader for Automotive OEM Coatings pricing administration, EMEA, noticed many social welfare homes in their neighborhood area were lacking fundamental resources, despite taking care of some of the most vulnerable. They mobilized their colleagues from Gliwice, Poland and organized a collection for the Social Welfare Home "Nasz Dom" (“Our Home”) – all safely, hygienically and online!

Three days later, a parcel with 150 certified masks and five liters of liquid disinfectant for hands, ordered online, arrived at the home.

The response was only a spontaneous idea… but our team already has more plans up our sleeves!
Krzysztof

Let’s Share Inspirational Stories

Thank you to all our volunteers for brightening so many peoples’ days with your kindness and giving spirit, and for making us so #PPGProud. We’d love to hear more inspirational stories like this. Please send in your nominations of PPG colleagues who are making their community a better place during this challenging time – even if that’s you – to ppgpeople@ppg.com!

Teraz, w większym stopniu niż kiedykolwiek, społeczności zjednoczyły się, aby móc nawzajem się wspierać, dlatego wspaniale jest usłyszeć inspirujące historie lokalnych wolontariuszy na całym świecie, którzy robią wszystko, co w ich mocy, by ulżyć najbardziej potrzebującym. Jesteśmy dzisiaj #PPGProud, mogąc podzielić się takimi historiami z naszej społeczności!

Troszczenie Się o Sąsiadów w Potrzebie w Brnie

Zdenka Deutschova jest liderem naszego zespołu ds. Skarbowych w Shared Service Center w Brnie w Czechach. Jest z nami już od 13 lat prowadząc obecnie swój zespół w zarządzaniu kontami bankowymi w regionie EMEA. Jej typowy dzień pracy obfity jest w wiele zadań, co dzisiaj tym bardziej staje się widoczne, gdy przyszło pracować z domu!

Nic jednak jej nie powstrzymuje przed znalezieniem czasu również na zadbanie o swoich najbliższych sąsiadów. Mieszka w bloku, w którym mieszka wiele osób starszych, dlatego aby im pomóc, załatwia za nich wiele spraw - kupuje jedzenie, leki lub cokolwiek w danej chwili potrzebują.

Kiedy zobaczyła, że maseczki stają się towarem deficytowym i na rynku jest ich niedobór, postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce… mimo, że od lat nie używała maszyny do szycia, zabrała się za uszycie maseczek i podzielenie się nimi ze swoją społecznością!

Za każdym razem, gdy komuś pomagam, czuję się lepiej; to jest tak, jakby świeża krew płynęła w moich żyłach.
Zdenka

Ilja Niesie Tyle Pomocy w Hospicjum, Ile Może

Ilja Dorovsky pracuje u boku Zdenki w Brnie i jest treasury accountant dla Oracle UK. Chociaż żartuje, że nigdy nie był zbyt dobry z matematyki, to na szczęście jest zorientowany na szczegóły i precyzyjny w każdym zadaniu, którego się podejmuje.

Ilja regularnie udziela się jako wolontariusz w miejscowym Hospicjum św. Elżbiety (Hospic Sv. Alžběty), dotrzymując towarzystwa tamtejszym pacjentom. Czasami opowiadają mu oni swoje historie lub chcą usłyszeć trochę o jego codziennym życiu. Niekiedy pragną po prostu cieszyć się jego towarzystwem i spędzać wspólnie czas w ciszy.

Ze względu na obecną sytuację, Ilja nie jest w stanie osobiście odwiedzać swoich przyjaciół, dlatego postanowił zaoferować swoje usługi placówce – zajmuje się ogrodem i wykonuje różne nietypowe prace.

Wolontariat przypomina mi, że świat nie istnieje tylko dla mnie i że nie kręci się wyłącznie wokół moich potrzeb i zachcianek. Ci ludzie wymieniliby świat na możliwość wstania rano, pojechania tramwajem do pracy, spędzenia czasu w biurze, napicia się drinka ze współpracownikami… na te codzienne czynności, które dla mnie są czymś oczywistym. Warto sobie o tym czasem przypomnieć.
Ilja

Mąż i Żona - Fabryka Maseczek w Cieszynie

Monika, żona Radosława Ulańskiego, naszego Logistics Manager, Industrial Coatings EMEA pracującego na co dzień w Cieszynie, jest kobietą wielu talentów i pełną entuzjazmu.

Zazwyczaj, kiedy Monika sięga po swoją maszynę do szycia, zabiera się za tworzenie pięknych ubrań lub kostiumów dla swoich dzieci. Jednak kiedy wybuchła pandemia, Monika wiedziała, że tym razem może za pomocą maszyny zrobić coś pożytecznego. Wszystkie dziane gumki, które mieli w domu, wykorzystane zostały do uszycia maseczek ochronnych.

Radek i Monika połączyli swoje siły - zgrane małżeństwo pracowało jako zespół. Monika odpowiedzialna była za krawiectwo, a Radek wcielił się w rolę dystrybutora. Prawie 70 maseczek, które udało się stworzyć, rozdano naszym kolegom z Magazynu Wyrobów Gotowych!

Pomaganie w Zabezpieczeniu Domu Pomocy Społecznej w Gliwicach

Krzysztof Mrozek, Team Leader Automotive EMEA Pricing Administration, EMEA i Roman Szczygieł, Global Finance Analyst, Automotive OEM, zauważyli, że w wielu domach pomocy społecznej w ich sąsiedztwie brakuje podstawowych zasobów. Co ważne, sprawują one opiekę nad tymi najbardziej wrażliwymi osobami. Długo się nie zastanawiając, wspólnie zmobilizowali swoich kolegów z Gliwic i zorganizowali zbiórkę dla pobliskiego Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” – stosując się jednocześnie do wymogów higienicznych i bezpieczeństwa, czyli online!

Po trzech dniach od złożenia zamówienia internetowego, przesyłka zawierająca 150 atestowanych maseczek oraz pięć litrów płynu wirusobójczego, została przekazana prosto w ręce pracowników DPS-u.

To był jedynie spontaniczny pomysł… ale cała ta akcja i odzew sprawiły, że nasz zespół ma już w zanadrzu jeszcze więcej planów!.
Krzysztof

Dzielmy Się Inspirującymi Historiami

Dziękujemy wszystkim naszym wolontariuszom za rozjaśnianie dni tak wielu ludziom, to dzięki Waszej dobroci i pogodzie ducha, którą się dzielicie, czynicie nas tak bardzo #PPGProud. Chcielibyśmy usłyszeć więcej takich inspirujących historii. Prosimy o przesyłanie nominacji współpracownikom PPG, którzy sprawiają, że ich społeczność staje się lepszym miejscem w tym trudnym czasie – nawet, a zwłaszcza, jeśli tą osobą jesteś Ty – do ppgpeople@ppg.com!

Related posts

Ahmed Hammami: Brightening Up France through a Customer Network
Ahmed Hammami: Brightening Up France through a Customer Network
Miriam Lavey: Teaming up with Race Car Drivers to Beautify a Community Center
Miriam Lavey: Teaming up with Race Car Drivers to Beautify a Community Center
Malesia Dunn: A Lifelong Passion for Changing Lives
Malesia Dunn: A Lifelong Passion for Changing Lives
Aurelie Carmona Bertin: Painting a School to Make Children Smile
Aurelie Carmona Bertin: Painting a School to Make Children Smile
Back to top