Community
Published: November 15, 2019
Community
Published: November 15, 2019

Summer Camps Engage Kids in the Sciences

Obozy Letnie Angażują Dzieci do Poznawania Nauki

A record-breaking 250 students from several local schools attended Summer of Science in Wroclaw, Poland, this year. Our Architectural Coatings manufacturing plant in Wroclaw once again partnered with the Omniveda Foundation to support the series of week-long camps for children whose families cannot afford to participate in summer learning experiences.

A Medley of Activities

As part of the camp experience, the children immersed themselves in ancient inventions, the cosmos, animals and their habitats, and the science of sports. Each session featured a variety of activities that helped fuel the students’ interest in science.

During a “journey into space”, the would-be scientists built UFOs, learned about the stars’ life stages, constructed satellites and Mars rovers, and, what is more, created mock-ups of space stations. Plus, the history lovers among them could make colorful kaleidoscopes, uncover architectural secrets of the ancient pyramids, become familiar with paleography as well as learn about the layers of the earth through stratigraphy. The kids also somehow managed to find time to visit a zoo and learn how to play baseball, lacrosse and even American football!

More Engaging Every Year

Summer of Science takes a hands-on approach to learning. It engages children, and encourages them to be collaborative and creative as they explore the science behind our everyday world.
Grzegorz Kozminski, PPG communications manager, Poland
This is the fourth consecutive year that the Wroclaw site has worked with the Omniveda Foundation to support these camps through our community engagement grant. Every year just seems to get better and better.
ppg-2019-community-engagement-grant-summer-camps-wroclaw-poland-2.jpg
ppg-2019-community-engagement-grant-summer-camps-wroclaw-poland-4.jpg
ppg-2019-community-engagement-grant-summer-camps-wroclaw-poland-5.jpg
ppg-2019-community-engagement-grant-summer-camps-wroclaw-poland-3.jpg

Aż 250 uczniów z kilku lokalnych szkół, uczestniczyło w tegorocznych obozach Summer of Science (Lato Wiedzy) we Wrocławiu, co zdecydowanie można uznać za rekordową frekwencję. Nasz zakład zajmujący się produkcją powłok architektonicznych, po raz kolejny podjął się współpracy z Fundacją Omniveda, aby wesprzeć serię tygodniowych obozów skierowanych głównie dla dzieci z rodzin, których nie stać na opłacenie swoim pociechom udziału w wielu wakacyjnych przedsięwzięciach.

Różnorodność Działań

W ramach zajęć obozowych, dzieci na chwilę przeniosły się w świat pełen starożytnych wynalazków, zwierząt, a także w kosmos oraz poznali sport od naukowej strony. Każde ze spotkań obfite było w różnorodne działania, które pomogły zainteresować uczniów nauką.

W trakcie „podróży w kosmos”, mali naukowcy budowali UFO, poznawali gwiazdy w poszczególnych etapach życia, skonstruowali satelity i łaziki marsjańskie, a także samodzielnie stworzyli makiety stacji kosmicznych. Dla miłośników historii również znalazło się coś ciekawego - możliwość stworzenia kolorowych kalejdoskopów, odkrycie architektonicznych tajemnic starożytnych piramid, a także poznanie paleografii i warstw ziemi poprzez stratygrafię. Dzieciom udało się znaleźć czas również na odwiedzenie zoo i naukę gry w baseball, lacrosse’a, a nawet futbol amerykański!

Z Roku Na Rok Coraz Większe Zaangażowanie

Lato Wiedzy to przede wszystkim praktyczne podejście do nauki. Obozy angażują dzieci i zachęcają je do współpracy i kreatywności podczas odkrywania nauki, która kryje się niemalże w każdym aspekcie naszego codziennego życia.
Grzegorz Kozminski, PPG menedżer ds. komunikacji
To już czwarty rok z rzędu, kiedy nasz wrocławski oddział podjął się współpracy z Fundacją Omniveda, wspierając obozy dotacjami na rzecz zaangażowania społeczności. Z roku na rok wydaje się, że cała inicjatywa stale się polepsza.
ppg-2019-community-engagement-grant-summer-camps-wroclaw-poland-2.jpg
ppg-2019-community-engagement-grant-summer-camps-wroclaw-poland-4.jpg
ppg-2019-community-engagement-grant-summer-camps-wroclaw-poland-5.jpg
ppg-2019-community-engagement-grant-summer-camps-wroclaw-poland-3.jpg

Related posts

Ahmed Hammami: Brightening Up France through a Customer Network
Ahmed Hammami: Brightening Up France through a Customer Network
Miriam Lavey: Teaming up with Race Car Drivers to Beautify a Community Center
Miriam Lavey: Teaming up with Race Car Drivers to Beautify a Community Center
Malesia Dunn: A Lifelong Passion for Changing Lives
Malesia Dunn: A Lifelong Passion for Changing Lives
Aurelie Carmona Bertin: Painting a School to Make Children Smile
Aurelie Carmona Bertin: Painting a School to Make Children Smile
Back to top