Customers
Published: September 08, 2020
Customers
Published: September 08, 2020

Like this article

Share

Tags

Turkey Honors The PPG Way Values and Loyal Colleagues

PPG Türkiye PPG Yolu Değerlerini ve Sadık Çalışanlarını Onurlandırdı

In January, the team from across all business units in Turkey gathered in Bursa to embrace The PPG Way and recognize the hard work and loyalty of their colleagues.

During the event, they celebrated growth, increased visibility and partnerships with customers, and the successful collaboration between different departments. 

They also applauded the success of their EHS team in the EHS audit, as well as all their strategic business units (SBUs) for their efforts during a challenging and competitive year. Our colleagues also used the event to create a warm welcome to our new members to the PPG family coming from Whitford in Turkey. 

Recognizing Our Colleagues

Senior employees received recognition for their hard work and loyalty, and 13 of our Turkey-based colleagues collected Seniority awards, thanking them for their many committed years with us:

  • 10 years: Bora Tapkaç, Haluk Fırçacı and Orçun Kaptan
  • 15 years: Ayşe Kayan, Sadi Özel, Erhan Yakar, Ahmet Albayrak, Gökhan Türkgenç and Erkan Koldagüç
  • 20 years: Kerim Özdemir, İzzet Özdemir, Hasan Ay, Hacı Çetin

As part of The PPG Way, we’re challenged to empower and inspire our employees to help them succeed. By honoring employees whose work reflects The PPG Way, we hope to inspire others to bring their best energy to their work as well.

Gizem Gurson Impram, human resources manager, Turkey
ppg-the-ppg-way-january-2020-turkey-turkiye-instanbul-bursa-1.jpg

Championing The PPG Way

In the lead-up to the event, all PPG Turkey employees completed a survey, voting for those colleagues they felt had truly embodied the pillars of The PPG Way during 2019.

Sadi Özel (Ford Otosan key account manager) was voted a champion of the “We trust our people every day, in every way” pillar because he performs well in challenging and competitive customer lines. He is responsible for three Ford Otosan plants in Turkey!

Hakan Çiçek (Detack & OEM account manager for Honda and Isuzu) spent great effort in improving XSBU projects in Turkey last year, so he was voted a “We are ‘One PPG’ to the world” champion.

Plant manager Hasibe Işık Fırçacı who recently became plant manager of both plants in Turkey, managing them at the same time with great finesse! She was voted a champion of “We make it happen”.

People are what makes the values of The PPG Way come to life. I am proud of our colleagues whose drive and determination stands behind the many successes of PPG in Turkey.
 
Olivier Krau, PPG general manager, Turkey

Other PPG Way Champions for Turkey 2019 are:

Erhan Adım, APAD key account manager   

We partner with customers to create mutual value

Olivier Krau, managing director

We are ‘One PPG’ to the world

Serdar Kahriman, OPM operator

We trust our people every day, in every way

Recep Baştürk, process and production supervisor

We make it happen

Beyza Yavaş, procurement analyst

We make it happen

Eren Yılmaz, production operator

We run it like we own it

Sebla Binat, assistant

We run it like we own it

Kerem Yüce, cost supervisor

We do better today than yesterday – every day

 

Ocak ayında, Türkiye'deki tüm iş birimlerinden ekipler, PPG Yolu'nu kucaklamak ve meslektaşlarının sıkı çalışmasını ve sadakatini takdir etmek için Bursa'da toplandı.

Etkinlik sırasında, gelişim, artan görünürlük ve müşterilerle ortaklıkları ve farklı iş birimleri arasındaki başarılı işbirliğini kutladılar.

Ayrıca, İş Sağlığı ve Güvenliği ekibinin EHS denetimindeki başarısını ve tüm stratejik iş birimlerinin (SBU'lar) zorlu ve rekabetçi bir yıl boyunca sergiledikleri emeği kutladılar. Aynı zamanda, çalışanlarımız bu etkinliği PPG ailesine katılan Türkiye Whitford çalışanlarına sıcak bir hoşgeldin karşılaması için kullandı.

Çalışanlarımızı Takdir Etmek

Türkiye'de uzun zamandır çalışan 13 çalışanımız sadakatleri ve sıkı çalışmaları nedeni ile ödüllendirildi. Kendilerine bizlerle birlikte geçirdikleri uzun yıllar için teşekkür ederiz.

  • 10 Yıl : Bora Tapkaç, Haluk Fırçacı ve Orçun Kaptan

  • 15 Yıl : Ayşe Kayan, Sadi Özel, Erhan Yakar, Ahmet Albayrak, Gökhan Türkgenç ve Erkan Koldagüç

  • 20 Yıl: Abdülkerim Özdemir, İzzet Özdemir, Hasan Ay, Hacı Çetin
PPG Yolu'nun bir parçası olarak çalışanlarımızı güçlendirip, onlara ilham vermeli ve başarılı olmaları için onlara yardım etmeliyiz. PPG Yolu ilkelerini işlerine yansıtan çalışanlarımızı onurlandırarak, diğer çalışanlarımızın da işlerine en iyi enerjilerini vermeleri için ilham vermeyi umuyoruz.
Gizem Gürson Impram, İnsan Kaynakları Müdürü, Türkiye
ppg-the-ppg-way-january-2020-turkey-turkiye-instanbul-bursa.jpg
ppg-the-ppg-way-january-2020-turkey-turkiye-instanbul-bursa-1.jpg

PPG Yolu Şampiyonları

Etkinliğin öncesinde, tüm PPG Türkiye çalışanları katıldıkları bir anket ile, 2019 yılında PPG Yolu'nun ilkelerini gerçekten somutlaştırdığını düşündükleri meslektaşlarını seçti.

Türkiye'deki 3 Ford Otosan fabrikasından sorumlu olan Sadi Özel (Ford Otosan Satış Müdürü), zorlu ve rekabetçi müşteri hatlarında iyi performansı nedeni ile “Çalışanlarımıza her zaman, her anlamda güveniyoruz.” ilkesinde şampiyonu oldu.

Detack, Honda ve Isuzu OEM Satış Müdürü, Hakan Çiçek geçtiğimiz sene iş birimlerimiz arasında gerçekleşen projelerin gelişiminde göstermiş olduğu katkı nedeniyle "Dünyadaki “Tek PPG”yiz." ilkesinde şampiyon oldu.

Kısa süre önce Türkiye'de her iki fabrikanın da fabrika müdürü olan ve büyük bir ustalıkla iki fabrikayı da yöneten Fabrika Müdürü, Hasibe Işık Fırçacı "Hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz." ilkesinde şampiyon oldu.

Çalışanlarımız, PPG Yolu'nun değerlerini hayata geçirenlerdir. PPG'nin Türkiye'deki pek çok başarısının arkasında kararlılıkla ve motivasyonla çalışan çalışanlarımızla gurur duyuyorum.

Çalışanlarımız, PPG Yolu'nun değerlerini hayata geçirenlerdir. PPG'nin Türkiye'deki pek çok başarısının arkasında kararlılıkla ve motivasyonla çalışan çalışanlarımızla gurur duyuyorum.
Olivier Krau, PPG Türkiye Genel Müdürü

Diğer PPG Yolu 2019 yılı Türkiye Şampiyonları:

Erhan Adım, APAD Satış Müdürü 

Ortak bir değer yaratmak üzere müşterilerimizle iş birliği yapıyoruz.

Olivier Krau, Genel Müdür

Dünyadaki " Tek PPG'yiz".

Serdar Kahriman, OPM Operatörü

Çalışanlarımıza her zaman, her anlamda güveniyoruz.

Recep Baştürk, Proses ve Üretim Süpervizörü

Hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz.

Beyza Yavaş, Tedarik Analisti

Hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz.

Eren Yılmaz, OPM Operatörü

Sahiplenerek çalışırız.

Sebla Binat, Assistan

Sahiplenerek çalışırız.

Kerem Yüce, Maliyet Süpervizörü

Her gün bir önceki günden daha iyi çalışıyoruz. Sürekli öğreniyoruz.

Related posts

Min Chong Lee: Deep Diving in the Data Lake
Min Chong Lee: Deep Diving in the Data Lake
Lucas Restrepo: Transforming the Motorcycle Industry in the Andean Region
Lucas Restrepo: Transforming the Motorcycle Industry in the Andean Region
Stéphane Grégoire: Modeling the Architectural Face of Belgium
Stéphane Grégoire: Modeling the Architectural Face of Belgium
Meghan Barrera: Transformative Leadership in the Refinish Industry
Meghan Barrera: Transformative Leadership in the Refinish Industry
Back to top