Innovations
Published: March 29, 2021
Innovations
Published: March 29, 2021

Petra: How PPG SPRAYMASTER Was Born

Petra: Hoe PPG SPRAYMASTER Is Geboren

Our Architectural Coatings (AC) team in the Netherlands recently launched PPG SprayMaster®, PPG’s first-ever architectural paint spraying system specially designed for exterior woodwork. Petra Sanders - Van Der Heijden, our technical product manager for lacquers, trim & specialties, Architectural Coatings, Northern Europe, shares the six-years-long rollercoaster journey with us, all the way from the first idea to the final product!

Giving Life to Ideas

The application center in Amsterdam is always looking for innovations in the field of ease of use. They are searching for ways in which we can help support the work of painters and make our paint systems even more user friendly for them.

Six years ago, Petra and the application team noticed that, despite the many spray guns on the market, none tackled outdoor painting of woodwork. The guns also could not solve the issue of overspray (and its polluting effect on the environment) that occurs when using indoor spray guns outside.

They also noted that there are fewer and fewer professional painters in the Netherlands.

We asked ourselves, what if we could produce a spray gun that could not only paint outdoor trims to perfection while protecting the environment, but would also speed up application, so one painter could do more in a shorter time?

Petra’s role in the SprayMaster project was to ensure all teams had all the technical information they needed to develop their part of the total system.

I made sure all tests done correlated with practice, that they would deliver the data we needed, and that I would be able to give all essential information to the marketing team.

The Development of SprayMaster

The team combined knowledge from an earlier project (a bag placed in a bottle that fills with air, slowly emptying the bottle) and a patented spray gun that a supplier shared with them.

The two ideas became one and the first working model of SprayMaster was born!

They focused not just on ease of use and quality of finish, but also on the ergonomics of the device.

The next challenge was developing a paint for this new machine. Since painting was faster, the R&D team needed a paint that would dry quickly, too. They chose a water-based paint because it dries in just four hours, instead of 16.

Finally, the teams spent the last two years of the project on testing the SprayMaster in the field with large paint companies.

Success Is Just a Spray Gun Away

As Petra explains, the SprayMaster works like a cartridge system. The PPG paint cartridges simply click into the machine, making changing color very easy. Cleaning is a breeze too, as there is only one place where paint comes into contact with the machine.

This breakthrough technology makes it significantly easier, up to 50% faster and much more efficient to paint outdoor trim. Plus, it nearly eliminates overspray!

The final paint result is so smooth that it seems to come straight from the factory.

Now, PPG field engineers will go on a COVID-safe road show through the Netherlands on our PPG SprayMaster Wagon offering personal demonstrations to customers, painters, and architects.

This project is special to me because it is the first where we not only developed the paint but also the equipment to apply it. It shows how much knowledge we have together.

Making Work and Life Beautiful

Petra joined us in the R&D department of Protective and Marine Coatings (PMC) 33 years ago! She spent 10 years there, moving to the technical support department of trade for Benelux, and all the way to her current role. 

What she enjoys most about her work is getting to collaborate closely not only with a large part of the organization, but with our customers too.

My job is not just work that I need to do to get paid. I love my work – it is part of my life. I cannot imagine not working.

But she says it would simply not be possible for her to fulfill her job with such passion were it not for her family. They support her in every step she takes.

As a mother of an 18-year-old son, one of her goals is to show him that you cannot change the world on your own.

Working as a team is what makes life beautiful. Not only in work but also in our everyday lives.

Ons Architectural Coatings (AC) team in Nederland, lanceerde recent PPG SprayMaster®, PPG’s allereerste verfspuitsysteem, speciaal ontworpen voor buitenhoutwerk. Petra Sanders - Van Der Heijden, onze technical product manager voor lakken, houtwerk & specials, Architectural Coatings, Noord-Europe, deelt haar verhaal over het zes jaar durende traject - dat soms meer op een achtbaanrit leek – van het allereerste idee tot het uiteindelijke product!

Ideeën tot Leven Brengen

Het applicatiecentrum in Amsterdam is altijd op zoek naar innovaties op het gebied van gebruiksgemak. Ze zoeken naar manieren om het werk van schilders makkelijker te maken en onze verfsystemen nog gebruiksvriendelijker voor hen te maken.

Zes jaar geleden viel het Petra en het applicatieteam op dat ondanks de vele spuitmachines in de markt, geen van deze geschikt was voor het schilderen van buitenhoutwerk.  De machines boden ook geen oplossing voor het probleem van overspray (en het milieuvervuilende effect daarvan) dat zich voordoet wanneer binnen-spuitmachines buiten worden gebruikt.

Daarnaast merkten ze op dat er steeds minder professionele schilders in Nederland zijn.

We vroegen ons af; wat als we een spuitmachine kunnen maken dat niet alleen buitenhoutwerk perfect kan spuiten terwijl het milieu wordt beschermd, maar dat ook het applicatieproces versnelt zodat een schilder meer kan doen in een kortere tijd?

Petra’s rol in het SprayMaster-project was ervoor te zorgen dat alle teams konden beschikken over alle technische informatie die ze nodig hadden om hun deel van het totale systeem te kunnen ontwikkelen.

Ik zorgde dat alle testen die werden uitgevoerd verband hielden met de praktijk, dat ze de gegevens zouden opleveren die we nodig hadden, en dat ik in staat zou zijn alle essentiële informatie aan het marketingteam te geven.

De Ontwikkeling van SprayMaster

Het team combineerde kennis van een eerder project (een zak in een fles, die zak vult zich met lucht waardoor de fles langzaam leegloopt) en een gepatenteerd spuitpistool dat een leverancier met hen deelde.

De twee ideeën werden één, en het eerste werkende model van de SprayMaster was geboren!

Ze focusten niet alleen op gebruiksgemak en de kwaliteit van de afwerking, maar ook op de ergonomie van het apparaat.

De volgende uitdaging was het ontwikkelen van een verf voor deze nieuwe machine. Omdat het schilderen sneller ging, had het Research & Development-team een verf nodig die ook snel droogt. Ze kozen voor verf op waterbasis, omdat die in slechts vier uur droogt, in plaats van in 16 uur.

Ten slotte besteedden de teams de laatste twee jaar van het project aan het testen van de SprayMaster in het veld, met grote schildersbedrijven.

Succes is Binnen Spuitbereik

Petra legt uit dat de SprayMaster werkt met een cartridge-systeem. De PPG verf- en cleaner-cartridges klikken eenvoudig in de machine. Wisselen van kleur is hierdoor heel makkelijk. En ook schoonmaken is een fluitje van een cent, omdat de verf maar op één plek in aanraking komt met de machine.

Deze revolutionaire technologie maakt het veel makkelijker, tot wel 50% sneller en veel efficiënter om buitenhoutwerk te schilderen. Daarbij voorkomt het bijna alle overspray!

Het eindresultaat is zo strak dat het rechtstreeks uit de fabriek lijkt te komen.

De PPG field engineers gaan nu met onze PPG SprayMaster Wagon op een Covid-veilige roadshow door Nederland om persoonlijke demonstraties te geven aan klanten, schilders en architecten.

Dit project is special voor mij, omdat dit het eerste project is waarbij we niet alleen de verf hebben ontwikkeld, maar ook de apparatuur om die aan te brengen. Het laat zien hoeveel kennis we samen hebben.

Werk en Leven Mooi Maken

Petra kwam 33 jaar geleden bij ons werken op de R&D-afdeling van Protective and Marine Coatings (PMC)! Ze werkte daar 10 jaar, stapte over naar de afdeling technical support trade Benelux, en groeide door naar haar huidige functie.

Wat zij het leukst vindt aan haar werk is dat zij niet alleen nauw kan samenwerken met een groot deel van de organisatie, maar ook met onze klanten.

Mijn werk is niet gewoon werk dat ik moet doen om betaald te krijgen. Ik hou van mijn werk - het is een deel van mijn leven. Ik kan me niet voorstellen dat ik niet zou werken.

Maar ze zegt dat ze haar werk niet met zoveel passie zou kunnen doen als haar familie er niet was geweest. Zij steunen haar bij elke stap die ze zet.

Als moeder van een 18-jarige zoon, is een van haar doelen hem te laten zien dat je de wereld niet in je eentje kunt veranderen.

Werken als een team is wat het leven mooi maakt. Niet alleen op het werk, maar ook in ons dagelijks leven.

Related posts

Robin Peffer: The Sky Is No Longer the Limit for Electrocoat
Robin Peffer: The Sky Is No Longer the Limit for Electrocoat
Beppe Casalini: Future of Mixing Paint Is Smart and Magical
Beppe Casalini: Future of Mixing Paint Is Smart and Magical
Joanna van Helmond: Safeguarding Ships with Innovative Antifoulings
Joanna van Helmond: Safeguarding Ships with Innovative Antifoulings
Adam Riley: Producing Mini Sponges That Prolong Shelf Life
Adam Riley: Producing Mini Sponges That Prolong Shelf Life
Back to top