Diversity
Published: June 17, 2020
Diversity
Published: June 17, 2020

‘Home Is A Feeling, Wherever You Are’

Dom Jest Uczuciem, Gdziekolwiek Się Jest

As COVID-19 has swept across the globe and, one after another, countries have locked down, people have been affected in many different ways. Having such an international workforce, we wanted to ask our colleagues working away from home how they’re doing and what strategies they use for coping during this difficult time.

Monika Is Missing Her Fairytale Village

Monika Malinowska is Polish but lives in Brno, Czech Republic, where she has been working as People Pulse Support Center HR specialist for the past one and a half years. A real people person, she finds the Czechs unique in their mentality and approach to life.
Brno has a special atmosphere – I love it. And I have fantastic colleagues I can always rely on.

She misses going home for weekends to see her family in her idyllic village. However, she keeps in touch with the family and friends, sharing pictures of where she is and what she’s doing.

She found switching to the lockdown lifestyle and its lack of routine and freedom really hard at first, but has adapted and has now even begun to enjoy it.

I think the most important thing is to set a daily plan with a strict schedule. Without it, the day can often be wasted, creating feelings of mental un-wellness.

She sees this as a time to work on self-discipline and refine the way we organize ourselves, saving time to spend on hobbies!

Andrea Is Grateful for His PPG Colleagues

Originally from Italy, Andrea Corvini has spent the past 16 years living abroad. He lived 11 of those years in China, with a five-year stint in France in between. He has been with PPG since 2012 and now works as resin operations manager for Asia Pacific based in Zhangjiagang, China.

I am very excited to be back in China. I love the international environment and living in a part of the world that is constantly evolving.

But then, late last year, China was the first country to be hit by the virus and went into lockdown.

It’s not been easy. There have been feelings of denial, surprise, uncertainty and fear.

One particularly hard time was when Andrea endured a strict 15-day quarantine in which he wasn’t allowed to leave his hotel room. What has helped him through the tough times is constant communication with family, friends and colleagues.

My PPG colleagues were a huge support as they know I am away from my family. Without their contribution, it would have been much harder.

Andrea’s learned not to take anything for granted, knowing things can change dramatically in a moment. He believes, too, in the importance of strategic planning, preparedness and working together.

Steve Keeps Perspective and a Sense of Humor 

Steve Jackson is from the UK but works in Wroclaw, Poland as our manufacturing and supply chain director for Architectural Coatings in Eastern Europe.

Longer hours and more online meetings since the crisis mean he’s having to be more disciplined and organized than usual. He misses seeing his team but tries to check in on them regularly.

Seeing the great results they are achieving in these difficult times keeps me motivated.

He has found it important to keep fit and forces himself to do at least 30 minutes of cross training each evening. He has provided great amusement to some of his colleagues with his DIY haircuts.

Before the crisis, he visited his father and friends in the UK regularly. Now, he keeps in touch via Skype, calling his father three times a week and his niece and grandnephews once a week.

He does worry about his dad as he lives alone, is on the “at risk” list and so can’t have visitors. Therefore, for his 80th birthday last month, his family ordered flowers, balloons, cakes and champagne to be delivered to his house ready for a Skype party in the evening to celebrate!

Lessons Worth Learning

Being away from home isn’t easy at the best of times and the crisis has taught our colleagues some tough but valuable lessons for hard times we can all learn from. Investing in self-discipline, preparedness, taking care of yourself, doing things you love, keeping in touch with family and friends, and looking out for one another.

We have been highlighting individuals across the company for recognition for going the extra mile during the crisis. I would like to use this space to nominate all of our staff in our factories, warehouses and stores who have been on the front line and kept the business running. They really do make us #PPGProud.
Steve

Z powodu pandemii COVID-19, która objęła swym zasięgiem cały świat, coraz to kolejne kraje zaczęły zamykać swoje granice, a ucierpieli na tym ludzie, którzy zostali przez to dotknięci na wiele różnych sposobów. Mając tak międzynarodowy zespół, który zasila szeregi PPG, chcieliśmy zapytać naszych współpracowników pracujących poza domem, jak jaką strategię obrali w radzeniu sobie z rozłąką w tym trudnym czasie.

Monika Tęskni za Swoją Wioską Niczym z Bajki

Monika Malinowska jest Polką, która mieszka w czeskim Brnie, gdzie od półtora roku pełni obowiązki People Pulse Support Center HR specialist. Jako prawdziwie towarzyska osoba, uważa ona Czechów za wyjątkowych pod względem ich mentalności i podejścia do życia.
W Brnie czuć szczególną atmosferę - uwielbiam ją. Mam tutaj fantastycznych kolegów, na których zawsze mogę polegać.

Monika tęskni za możliwością spędzania weekendów w domu – w ich trakcie mogła zobaczyć się z rodziną w swojej idyllicznej wiosce. Pomimo tego, że na razie nie ma możliwości powrotu, to pozostaje stale w kontakcie z rodziną i przyjaciółmi, wysyłając im zdjęcia pokazujące, gdzie jest i co robi.

Przejście na styl życia, który uniemożliwia przemieszczanie się oraz związany z nim brak wolności na początku był naprawdę trudny, po pewnym czasie Monika dostosowała się do niego, a teraz nawet zaczęła się nim cieszyć.

Myślę, że najważniejszą rzeczą jest ustalenie codziennego planu działania według ścisłego harmonogramu. Bez tego, bardzo łatwo można zmarnować każdy dzień, wywołując w sobie brak samopoczucia psychicznego.

Obecne momenty Monika uważa za dobry czas na samodyscyplinę i udoskonalenie sposobu, w jaki organizujemy swój czas, oszczędzając tym samym jego mnóstwo na hobby!

Andrea Jest Wdzięczna za Swoich Kolegów i Koleżanki z PPG

Pochodzący z Włoch Andrea Corvini ostatnie 16 lat spędził za granicą. W trakcie aż 11 z nich mieszkał w Chinach, a kolejne pięć lat były poświęcone pobytowi we Francji. Z PPG związany jest od 2012 roku. Obecnie pracuje w Zhangjiagang w Chinach jako resin operations manager dla Azji i Pacyfiku.

Jestem bardzo podekscytowany powrotem do Chin. Uwielbiam międzynarodowe środowisko i życie w stale zmieniającej się części świata.

Jednakże, pod koniec ubiegłego roku, Chiny były pierwszym krajem, w którym odnotowano zakażenie wirusem, co dotknęło i zablokowało cały kraj.

To nie było łatwe. Pojawiły się uczucia zaprzeczenia, zaskoczenia, niepewności i strachu.

Szczególnie trudnym momentem okazał się ten, kiedy Andrea przechodził ścisłą 15-dniową kwarantannę, w której nie pozwolono mu opuszczać pokoju hotelowego. Tym, co pomogło mu przetrwać trudne chwile, była ciągła komunikacja z rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami.
Moi koledzy z PPG okazali mi ogromne wsparcie - wiedzieli, że jestem z dala od mojej rodziny. Bez ich pomocy, cały ten czas byłby znacznie trudniejszy do przeżycia.

Andrea nauczył się nie brać niczego za pewnik, wiedząc, że za chwilę wszystko może ulec drastycznym zmianom i uważa, że bardzo ważne jest planowanie strategiczne, gotowość do działania i współpraca.

Steve Zachowuje Perspektywę i Poczucie Humoru

Steve Jackson pochodzi z Wielkiej Brytanii, ale pracuje w Wrocławi w Polsce jako manufacturing and supply chain director dla Architectural Coatings w Europie Wschodniej.

Dłuższe godziny i więcej spotkań online, które stały się nową normą od czasu kryzysu, oznaczały, że trzeba było stać się bardziej zdyscyplinowanym i zorganizowanym niż zwykle. Steve tęskni za spotykaniem się ze swoim zespołem, ale stara się regularnie sprawdzać, co się dzieje u jego pracowników.

Widząc wspaniałe wyniki, które osiągają w tych trudnych czasach, sprawiają, że jestem bardzo zmotywowany.

Steve uważa, że ważne jest utrzymywanie formy i zmuszanie się do wykonywania co najmniej 30 minut cross trainingu każdego wieczoru. W trakcie ostatnich tygodni, zapewnił także świetną rozrywkę niektórym kolegom dzięki swoim fryzurom z serii „zrób to sam”.

Przed kryzysem regularnie odwiedzał ojca i przyjaciół w Wielkiej Brytanii. Teraz pozostaje z nimi w kontakcie przez Skype, dzwoniąc do taty trzy razy w tygodniu, a do siostrzenicy i jej dzieci raz w tygodniu.

Martwi się o swojego tatę, ponieważ żyje on samotnie i znajduje się w grupie osób „wysokiego ryzyka”, dlatego niewskazane jest przyjmowanie przez niego gości. Z okazji jego 80-tych urodzin, które miały miejsce w zeszłym miesiącu, rodzina zamówiła kwiaty, balony, tort i szampana, które zostały dostarczone do jego domu, gotowe w sam raz na wieczorne świętowanie na Skype!

Lekcja Warta Nauki

Przebywanie z dala od domu nie jest łatwe nawet wtedy, kiedy wszystko nam się pomyślnie wiedzie. Kryzys dał naszym kolegom trudne, ale cenne lekcje, z których wszyscy możemy się uczyć. Inwestowanie w samodyscyplinę, gotowość do działania, dbanie o siebie, robienie rzeczy, które uwielbiamy, utrzymywanie kontaktu z rodziną i przyjaciółmi oraz wzajemne dbanie o siebie – to jest najważniejsze.

Wyróżniamy osoby, które z uznaniem możemy podziwiać za dodatkowe aktywności w trakcie trwania kryzysu. Korzystając z okazji, chciałbym wspomnieć i wyróżnić wszystkich pracowników naszych fabryk, magazynów i sklepów – byli oni na pierwszej linii frontu, a także utrzymywali działalność firmy i dbali o nią. To właśnie te osoby sprawiają, że jesteśmy dumni z PPG - #PPGProud.
Steve

Back to top