Diversity
Published: June 08, 2022
Diversity
Published: June 08, 2022

Like this article

Share

Tags

Meet the 2022 Rainmakers

Poznaj Rain Makerów 2022

Every year, the European Leadership Team (ELT) recognizes employees across Europe, Middle East and Africa (EMEA) whose actions have made a significant impact on our operations and whose commitment to The PPG Way stands as an example to others. Meet our 2022 Rainmakers, and learn how their teamwork and determination are making it happen for customers, colleagues and the communities they serve.

The ELT has recognized 19 leaders in EMEA as 2022 Rainmakers for their significant contributions to EMEA operations and their commitment to The PPG Way. The Rainmaker honor is the highest recognition that an EMEA employee can receive. Recipients are selected by ELT members after a comprehensive review of nominees' efforts to drive customer engagement, development, growth and change within PPG.

“In the midst of another unpredictable year, this year's honorees delivered results with discipline and integrity," said Ram Vadlamannati, senior vice president, Protective and Marine Coatings, and president, PPG EMEA. “They strengthened our customer service, dealt with raw material issues effectively, worked on operational efficiency and improved our profitability. Most importantly, they worked as 'One PPG' to welcome new colleagues and integrate operations as seamlessly as possible. Their efforts are strengthening our brand and bringing to life our purpose to protect and beautify the world. We are grateful for their leadership and commitment to PPG customers, colleagues and communities."

Scroll through the photos in the slideshow for a summary of each Rainmaker's achievements.

Co roku European Leadership Team (ELT) nagradza pracowników w całej Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA), których działania wywarły znaczący wpływ na naszą działalność i których zaangażowanie w PPG Way jest przykładem dla innych. Poznaj naszych Rain Makerów 2022 i dowiedz się, jak ich praca zespołowa i determinacja pomagają klientom, współpracownikom i społecznościom, dla których pracują.

ELT doceniło 19 liderów w regionie EMEA i uznało ich za Rainmakers 2022 za ich znaczący wkład w operacje w regionie EMEA i zaangażowanie w PPG Way. Tytuł Rainmaker to najwyższe wyróżnienie, jakie może otrzymać pracownik z regionu EMEA. Laureaci są wybierani przez członków ELT po wszechstronnym przeglądzie wysiłków nominowanych na rzecz stymulowania zaangażowania klientów, rozwoju, wzrostu i zmian w PPG.

„Mimo kolejnego nieprzewidywalnego roku, tegoroczni nagrodzeni osiągnęli wyniki dzięki dyscyplinie i uczciwości” – powiedział Ram Vadlamannati, senior vice president, Protective and Marine Coatings & president PPG EMEA. „Wzmocnili naszą obsługę klienta, skutecznie rozwiązywali problemy z surowcami, pracowali nad wydajnością operacyjną i poprawili naszą rentowność. Co najważniejsze, pracowali jako „One PPG", aby powitać nowych współpracowników i zintegrować operacje tak płynnie, jak to możliwe. Ich wysiłki wzmacniają naszą markę i urzeczywistniają nasz cel, jakim jest ochrona i upiększanie świata. Jesteśmy wdzięczni za ich przywództwo i zaangażowanie na rzecz klientów, współpracowników i społeczności PPG”.

Przewiń zdjęcia w pokazie slajdów, aby zobaczyć podsumowanie osiągnięć każdego Rain Makera.

Back to top