Diversity
Published: January 08, 2020
Diversity
Published: January 08, 2020

Our Own Viking Warrior Runs Against Depression

Onze eigen Viking Warrior loopt tegen depressie

Our colleague René Laenen from Uithoorn decided to run a lap around the Netherlands to raise awareness for depression. Together with his fellow bearded runners, they want to run, altogether, 1,600 km in eight days!

René joined PPG 23 years ago at the application center in Amsterdam, where he made show panels for the sales organization, gave product demos for our DIY brand Histor®, and tested decorative wall paints. He then moved over to the Architectural Coatings business and spent more than 11 years doing technical fieldwork in wood repair for the trade organization.

Nine months ago, he started his new position as a sales promoter for ProGold, the non-paint brand of PPG in the Netherlands. He trains employees at the Sigma Service Centers and Sigma Dealers in the Netherlands and gives product demonstrations and training sessions for customers.

But, in his spare time, René is a Viking!

How the Viking Was Born

A few years ago, René felt out of shape and in poor condition, so he started exercising, in particular, running. In 2012, he ran his first obstacle race and absolutely fell in love with it!

Sport keeps you healthy – not only physically but also mentally. A healthy body and mind are the most important things to be successful and happy in life and work.

Obstacle racing combines running with overcoming all sorts of obstacles, such as walls, trenches, rope climbing, and carrying heavy objects. The races are usually around 15-20 kilometers long. René has lost 30 kilos in the past few years and feels fitter than ever.

Proving Himself at the Hardest Marathon in the World

In the Netherlands, the go-to race for René is the Strong Viking Run. Each year, he trains a PPG running team to participate in the Strong Viking race in Nijmegen. They also hold the “Iron Viking” race – a 42-kilometer race with 100 obstacles – considered the hardest marathon in the world.

In 2018, there were eight Iron Vikings at different locations around Europe and René (along with his training buddy) participated in all of them! He also joined a 60-kilometer obstacle run in Germany, taking him a little over nine hours.

This sport has enriched my life because I’ve met a lot of people that have the same lifestyle and mentality, and I have become friends with several of them. For some reason, they all have beards like me, and the same love for running.

René has even qualified to compete in his age group for the Obstacle Course Racing World Championship (OCRWC).

Running to Raise Awareness for Depression

One of René’s fellow bearded runners came up with an idea: Running a lap around the Netherlands to raise awareness for depression. This was something he had struggled with earlier in his life and found running had really helped him cope with it.

“Run Against Depression” was born and René and four others became sport buddies under the name Beards4Life. The Brain foundation De “Hersenstichting” joined them as a charity partner and the Beards hope to raise awareness as well as a lot of money for the cause.

The foundation can always use funding for their research, educational activities, and patient care.

Beards Running Around Netherlands – 1,600 km!

The Beards4Life event starts on July 3, 2020 in Wijk aan Zee and will follow the coastline and borders of the Netherlands. Following the borders of the country symbolizes the borders many people cross every day and that result in depression.

At the beginning, we thought the run would ‘only’ be 1,000 km long. After some research and planning, however, I realized that it was an additional 600 km! That was a bit of a shock at first… But we never considered quitting.

The team is going to run in a continuous 24/7 relay. Their schedule divides the 1,600 km into 53 stages with each Beard running a total of around 320 km in eight days. More or less a marathon every day!

How You Can Support René and the Beards

Whether you’d like to run a part of the route with them, or just cheer them along, you’d be helping to raise awareness for a disorder that affects one in five of us. The team is also looking for sponsors to help cover what they need to make the run happen, including campers, sleeping arrangements, food, running gear, navigation tools, and a lot more.

If you read this and you want to help (or know someone who can), or if you just want to ask me a question about this project, email me at rene.laenen@ppg.com.

For more information and photos, check out the Beards4Life website. You can follow their journey on Facebook, YouTube, and Instagram. It’s a race worth winning.

Onze collega René Laenen uit Uithoorn heeft besloten een rondje Nederland te lopen om aandacht te vragen voor depressies, een psychische aandoening die de stemming en de gevoelens raakt. Samen met zijn bebaarde vrienden wil hij in totaal 1600 km lopen in acht dagen!

René begon 23 jaar geleden bij PPG in het applicatiecentrum in Amsterdam, waar hij showpanelen maakte voor de verkooporganisatie, productdemo's gaf voor ons doe-het-zelf-merk Histor® en decoratieve muurverven testte. Vervolgens is hij overgestapt naar de bouwdivisie en heeft hij meer dan 11 jaar als specialist houtsanering technisch veldwerk gedaan en trainingen gegeven voor onze klanten.

Negen maanden geleden begon hij zijn nieuwe functie als sales promotor voor ProGold, het non-paint-merk van PPG in Nederland. Hij traint medewerkers van de Sigma Service Centers en Sigma Grossiers en geeft productdemonstraties en trainingen voor klanten.

Maar in zijn vrije tijd is René een Viking!

Hoe de Viking werd geboren

Een paar jaar geleden voelde René zich uit vorm, in slechte conditie, dus begon hij te sporten, vooral hardlopen. In 2012 liep hij zijn eerste obstacle run en was op slag verslaafd aan deze veelzijdige vorm van sport.

Sporten houdt je gezond - niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk. Een gezond lichaam en een gezonde geest zijn het belangrijkst om succesvol en gelukkig te zijn in het leven en werken.

Obstacle runs combineren hardlopen met het overwinnen van allerlei hindernissen, zoals muren, loopgraven, touwklimmen en het dragen van zware voorwerpen. De wedstrijden zijn meestal zo'n 15-20 kilometer lang. René is de afgelopen jaren 30 kilo afgevallen en voelt zich fitter dan ooit.

Zichzelf bewijzen op de zwaarste marathon ter wereld...

In Nederland is de go-to race voor René de Strong Viking Run. Elk jaar traint hij een PPG-team om deel te nemen aan de Strong Viking race in Nijmegen. Stong Viking organiseert ook de Iron Viking Run - een 42-kilometer race met 100 hindernissen - die beschouwd wordt als de moeilijkste marathon ter wereld.

In 2018 waren er acht Iron Viking Runs op verschillende locaties in Europa en René (samen met zijn trainingsmaatje) deed aan alle wedstrijden mee! Hij nam ook deel aan een 60-kilometer hindernisloop in Duitsland, die hem iets meer dan negen uur kostte.

Deze sport heeft mijn leven verrijkt omdat ik veel mensen heb ontmoet die dezelfde levensstijl en mentaliteit hebben, en met verschillende van hen ben ik bevriend geraakt. Om een of andere reden hebben ze allemaal een baard zoals ik, en dezelfde liefde voor het hardlopen.

René heeft zich zelfs gekwalificeerd om in zijn leeftijdsgroep mee te doen aan het Wereldkampioenschap obstacle running (OCRWC).

Rennen om de bewustwording rond depressie te verhogen

Een van René’s mede-bebaarde lopers kwam met een idee: Een rondje om Nederland lopen om de bewustwording rond de ziekte depressie te vergroten. Dit was iets waar hij eerder in zijn leven mee geworsteld had en hardlopen had hem echt geholpen om er mee om te gaan.

"Run Against Depression" werd geboren en René en vier anderen werden sportvrienden onder de naam Beards4Life. De Hersenstichting heeft zich bij hen aangesloten als liefdadigheidspartner en de Baarden hopen het bewustzijn te vergroten en veel geld voor het goede doel op te halen.

De stichting kan altijd geld gebruiken voor hun onderzoek, educatieve activiteiten en patiëntenzorg.

Baarden lopen rondje Nederland - 1.600 km!

Het Beards4Life evenement begint op 3 juli 2020 in Wijk aan Zee en volgt de kustlijn en grenzen van Nederland. Het volgen van de grenzen van het land symboliseert de grens die veel mensen elke dag overgaan, waardoor ze in een depressie raken.

In het begin dachten we dat de loop 'slechts' 1.000 km lang zou zijn. Na wat onderzoek en planning realiseerde ik me echter dat het een extra 600 km was! Dat was in het begin nogal een schok ... Maar we hebben nooit overwogen om te stoppen.

Het team gaat een ononderbroken estafette lopen die 24/7 doorgaat. Hun schema verdeelt de 1.600 km in 53 etappes met voor elke Baard een totaal van ongeveer 320 km in acht dagen. Min of meer elke dag een marathon!

Hoe je René en de Baarden kunt ondersteunen

Of je nu een deel van de route met ze mee wil lopen, of ze gewoon wil aanmoedigen, je helpt daarmee om het bewustzijn te vergroten voor een aandoening die een op de vijf mensen aangaat.
Het team is ook op zoek naar sponsors om te helpen alle benodigdheden bij elkaar te krijgen om de run mogelijk te maken, bijvoorbeeld campers, slaapplaatsen, voedsel, hardloopmateriaal, navigatiemiddelen en nog veel meer.

Als je dit leest en wil helpen (of iemand kent die dat kan), of als je me gewoon een vraag wil stellen over dit project, e-mail me dan via rene.laenen@ppg.com.

Kijk voor meer informatie en foto's op de Beards4Life website. Je kunt hun project volgen op Facebook, YouTube en Instagram. Het is een race die de moeite waard is om te winnen.

Back to top