Diversity
Published: August 10, 2020
Diversity
Published: August 10, 2020

Like this article

Share

Tags

'It’s Never Too Late to Reboot'

Nigdy Nie Jest za Późno, by Móc Wcisnąć Przycisk „Restart”

To continue our inspired collection of International Women in Engineering stories, we turn to Svitlana Protsiuk, who is our general purchasing data operations specialist based in Poland. She loves working in a multicultural environment, using her many languages, and having so many opportunities to learn. To us, her career path has been anything but linear!

Svitlana started her professional career in 2008 as executive detective of police, moving later into the position of HR manager. After six years in the organization, she made the bold move to leave the police to take a master’s degree in management sciences at the University of Liège, Belgium.

I realized it wasn’t my dream job. It’s never too late to start over and reboot your life.

She has been with us as a data operations specialist for the past two years, supporting our Indirect Procurement EMEA team and the SBU teams across Europe in Polish, English and French.

I’m really happy to be a part of this company. I get to work in a multicultural environment, use my languages, interact with different people, and gain new knowledge and skills.

Her varied career has taught her a lot about teamwork and cooperation and has improved her interpersonal and organizational skills. It has also boosted her self-confidence and self-esteem.

Technical Teams Have No Gender

Svitlana doesn’t consider the technical sector to have a gender. Half her team is female and she has had many positive experiences working with the very technically-minded women on the PPG Procurement IT team.

Our Women’s Leadership Council in EMEA drives much-needed awareness about diversity, equality and recognition for our female colleagues.

Inspiration Begins at Home

Svitlana is deeply motivated by her father, who himself built a very successful career. She considers it important to have the support of her family and to feel that she’s never alone with her choices. In fact, when she wanted to leave her work at the police to go back into education, it was her father who told her that it was never too late to start over.

I appreciate his advice and support, pushing me forward, helping me make the right choice, and encouraging me to never give up. Thanks to his support, I changed my career for the better and started a new chapter in my life.

Multilingual Multitasking

Svitlana speaks an impressive five languages (Ukrainian, Russian, Polish, French and English) and is currently learning a sixth – Italian.

I get those hilarious moments where my mind is blank. I can’t find basic words even in my mother tongue!

She admits she sometimes makes notes in multiple languages, which renders them useless to her team members. But being multilingual has brought her many benefits and has opened up her travel opportunities.

Using a foreign language is great exercise for my brain – it helps me to process information faster and aids multitasking.

Treating Each Challenge as a New Experience

Svitlana lives by some golden rules: be open, treat others as you want to be treated and never think of yourself as superior. Also, she holds a strong belief that tomorrow will be better than today, which helps her truly embody The PPG Way value: We do better today than yesterday – everyday.

Her motto “Find something you love to do and you’ll never have to work a day in your life” has been her recipe for getting the work-life balance right. She encourages us all to be brave in our life choices.

Don’t be afraid of new challenges. Treat each defeat not as a failure, but as a new experience.

W ramach kontynuacji inspirującej serii historii o kobietach w inżynierii, dzisiaj opowiemy Wam o Svitlanie Protsiuk, która pełni w Polsce rolę General Purchasing data operations specialist. Pełniąc taką funkcję, uwielbia pracować w wielokulturowym środowisku, posługiwać się językami obcymi i mieć wiele okazji do nauki nowych rzeczy. Dla nas jej ścieżka kariery jest zdecydowanie warta uwagi!

Svitlana rozpoczęła swoją profesjonalną karierę w 2008 roku jako oficer śledczy, aby następnie objąć stanowisko menedżera ds. HR. Po sześciu latach pracy na tym stanowisku, podjęła odważny krok. Postanowiła zakończyć swoją przygodę w policji i zdobyć tytuł magistra nauk o zarządzaniu na belgijskim Uniwersytecie w Liège.

Zdałam sobie sprawę, że to nie była praca moich marzeń. Nigdy nie jest bowiem za późno, aby zacząć od nowa i zrestartować swoje życie.

Svitlana zasila szeregi PPG już od dwóch lat, wspierając nasz zespół Indirect Procurement w regionie EMEA oraz zespoły SBU w całej Europie w języku polskim, angielskim i francuskim.

Bardzo się cieszę, że jestem częścią tej firmy. Pracuję w środowisku wielokulturowym, posługuję się językami, które znam, a także wchodzę w interakcje z różnymi ludźmi oraz zdobywam nową wiedzę i umiejętności.

Niezwykle zróżnicowania kariera nauczyła ją wiele na temat pracy zespołowej i kooperacji oraz wpłynęła pozytywnie na jej umiejętności interpersonalne i organizacyjne, zwiększając tym samym również jej pewność siebie i poczucie własnej wartości.

 Zespoły Techniczne Nie Mają Podziału na Płci

Svitlana nie uważa, że ​​sektor techniczny ma płeć - połowę jej zespołu stanowią kobiety u których dominują bardzo techniczne umiejętności i właśnie to wpływa na wiele pozytywnych doświadczeń związanych z pracą w zespole PPG Procurement IT.

Nasza Women’s Leadership Council w regionie EMEA dba o to, aby jakże bardzo potrzebna świadomość na temat różnorodności, równości i uznania dla naszych koleżanek była stale zauważana.

Inspiracja Zaczyna Się w Domu

Svitlana jest głęboko zmotywowana przez swojego tatę, który sam zbudował sobie bardzo udaną karierę. Uważa, że ​​ważne jest wsparcie rodziny i poczucie, że nigdy nie jest się pozostawionej samej sobie ze swoimi wyborami. Kiedy Svitlana chciała zrezygnować z pracy na policji, aby wrócić do edukacji, to właśnie jej ojciec powiedział, że nigdy nie jest za późno, by móc zacząć od nowa.

Doceniam jego rady i wsparcie. Popycha mnie to do przodu, pomaga dokonać właściwego wyboru i zachęca, bym nigdy się nie poddawała. Dzięki wsparciu mojego taty, zmieniłam ścieżkę swojej kariery na lepszą i rozpoczęłam nowy rozdział w moim życiu.

Wielojęzyczna Wielozadaniowość

Svitlana na imponującym poziomie włada pięcioma językami (ukraińskim, rosyjskim, polskim, francuskim i angielskim), ale z racji jej zamiłowania do ciągłej nauki nowych rzeczy, obecnie uczy się już szóstego języka - włoskiego.

Czasami następują te zabawne, chwilowe momenty, w których mój umysł jest dosłownie pusty. Nie mogę znaleźć odpowiednich, podstawowych słów nawet w moim języku ojczystym!

Przyznaje, że czasami zdarza jej się robić notatki w wielu językach, co czyni je bezużytecznymi dla kolegów i koleżanek z jej zespołu. Jednak wielojęzyczność przyniosła Svitlanie wiele korzyści i otworzyła możliwości na podróżowanie.

Używanie języka obcego to świetne ćwiczenie dla mojego mózgu - pomaga mi w szybszy sposób przetwarzać informacje i ułatwia wielozadaniowość.

Traktowanie Każdego Wyzwania Jako Nowego Doświadczenia

Svitlana kieruje się w swoim życiu pewnymi złotymi zasadami, które brzmią: bądź otwarty, traktuj innych tak, jak sam chcesz być traktowany i nigdy nie myśl o sobie jako o kimś lepszym od innych. Jest również głęboko przekonana, że ​​każde jutro będzie lepsze niż dzisiaj, a to pomaga jej naprawdę urzeczywistniać jedną z wartości The PPG Way: Dzisiaj działamy lepiej niż wczoraj – każdego dnia.

Jej motto brzmiące „znajdź coś, co kochasz robić, a nigdy nie będziesz musiał przepracować ani jednego dnia w swoim życiu”, było przepisem Svitlany na znalezienie właściwej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Powinno to zachęcić nas wszystkich do odważnych wyborów życiowych. 

Nie bój się nowych wyzwań. Traktuj każdą porażkę nie jako przegraną, ale jako nowe doświadczenie.

Back to top