Diversity
Published: November 04, 2019
Diversity
Published: November 04, 2019

Like this article

Share

Tags

‘Customer Service? Run It Like We Own It!’

‘Customer Service? Prowadzimy działalność, jakbyśmy wszyscy byli właścicielami firmy!’

Having a public-facing role in PPG means the opportunity to make a significant impact at the customer level. When our colleague Zina Kunicka, senior customer service specialist, Integrated Customer Solution, GBS Wroclaw, Poland, started showing ownership and great engagement from her very first day at PPG, it got noticed. It is, therefore, no surprise that her colleagues call her a #PPGProud Hero!

Giving Every Customer the Individual Approach

Zina brought a new successful approach to customer service management, establishing warm and valuable relationships with the clientele.
Dorota Krzywania-Staniczek, PPG customer service regional SBU lead
Since joining us in July 2018, Zina has risen her personal engagement from 100% to 150%. How did she achieve this incredible result? By establishing strong and confident relationships with customers, and making them feel like they are individuals that matter.

Extending warmth, humanity and understanding when customers are explaining their situation is one of the key drivers of her innovative and proactive approach to her work. When people contact customer service, it can often be in a state of stress. Zina takes the time to diffuse the situation and let customers know she is listening by summing up what they said and suggesting solutions.

Placing People Before Profit

Zina keeps her eye on the customer, not on the profit – this is the clue of her whole great attitude.
Dorota Krzywania-Staniczek, PPG customer service regional SBU lead
Zina’s attitude to our customers means they are very open to her, which helps to solve any problems they might be experiencing. Her caring nature and great customer skills are a rarer and rarer commodity in today’s market. She not only delivers her personal approach to customer service in her mother tongue, Polish, but in Russian, Italian and English, too.

The way she makes customers feel valued and her positive attitude are some of the secrets of her success. This is exactly the kind of endorsement that helps us grow and makes Zina a true #PPGProud Hero. When it comes to her work, she lives by the motto “run it like we own it”, which is actually one of the six main pillars of our company culture – “The PPG Way”.

I am #PPGProud as I feel part of an immense PPG family. I am honored to be contributing to the development and boosting of our packaging business. I do this by implementing a proactive approach in building customer relations and treating every PPG customer with individual devotion and attention.
Zina

Pełnienie publicznej roli w PPG oznacza możliwość wywierania znaczącego wpływu na poziomie klienta. Kiedy nasza koleżanka Zina Kunicka, senior customer service specialist, pracująca w dziale Integrated Customer Solution we wrocławskim PPG GBS, już od pierwszego dnia pracy, wykazywała się umiejętnością zarządzania i dużym zaangażowaniem, od razu zostało to zauważone. Nic dziwnego więc, że jej koledzy i koleżanki nazywają ją Bohaterką #PPGProud!

Podejście do Każdego Klienta w Indywidualny Sposób

Zina wprowadziła nowe, skuteczne podejście do zarządzania obsługą klienta, dzięki ciepłym i wartościowym relacjom, jakie buduje z klientami.
Dorota Krzywania-Staniczek, PPG customer service regional SBU Lead

Od momentu dołączenia do nas w lipcu 2018 roku, Zina zwiększyła swoje osobiste zaangażowanie ze 100% do 150%. Jak osiągnęła tak niesamowity wynik? To wszystko dzięki nawiązywaniu silnych i pewnych relacji z klientami oraz sprawianiu, że każda z tych osób czuje się znaczącą jednostką.

W momencie, gdy klienci tłumaczą, w jakiej znajdują się sytuacji, to właśnie ciepłe podejście i zrozumienie, są jednymi z kluczowych wartości, jakimi Zina sprawia, że jej praca wykonywana jest w sposób innowacyjny i proaktywny. Kiedy ludzie kontaktują się z obsługą klienta, często może towarzyszyć im przy tym stres. Zina nie spieszy się i daje klientom do zrozumienia, że są przez nią słuchani, podsumowując to, co powiedzieli i proponując rozwiązania.

Zina skupia się na kliencie, a nie na zysku – i to właśnie dzięki temu jej postawę można określić mianem wspaniałej.
Dorota Krzywania-Staniczek, PPG customer service regional SBU Lead
   

Ludzie Ważniejsi Od Zysku

Postawa Ziny wobec naszych klientów oznacza, że ​​są oni dla niej bardzo otwarci, co pomaga rozwiązać wszelkie problemy, z którymi mogą mieć do czynienia. Jej troskliwy charakter i świetne umiejętności w podejściu do klientów są coraz to rzadziej na dzisiejszym rynku. Zina nie tylko osobiście podchodzi do obsługi klienta w swoim ojczystym języku - polskim, ale także w języku rosyjskim, włoskim i angielskim.

Sposób, w jaki sprawia, że ​​klienci czują się doceniani oraz jej pozytywne nastawienie, to tylko niektóre z sekretów jej sukcesu. To jest właśnie ten rodzaj poparcia, który pomaga nam się rozwijać i sprawia, że ​​Zina jest prawdziwą bohaterką #PPGProud. W swojej codziennej pracy, Zina kieruje się mottem „We run it like we own it” (w tłumaczeniu: Prowadzimy działalność, jakbyśmy wszyscy byli właścicielami firmy), które w rzeczywistości jest jednym z sześciu głównych filarów kultury naszej firmy - „The PPG Way”.

Jestem #PPGProud, ponieważ czuję się częścią ogromnej rodziny, jaką jest PPG. Jestem zaszczycona, że mogę przyczyniać się do rozwoju i wzmacniania naszej działalności w zakresie produkcji wyrobów do opakowań. Robię to, wdrażając proaktywne podejście do budowania relacji z klientami oraz traktując każdego klienta PPG indywidualnie z należną uwagą i poświęceniem.
Zina


 
Back to top