Community
Published: November 26, 2019
Community
Published: November 26, 2019

Festival of Murals Wraps Cieszyn in Color

Festiwal murali po raz kolejny ożywia kolorami Cieszyn

For the third year in a row, we have taken a lead role in supporting MurArt!, a popular arts festival in Cieszyn, Poland, featuring colorful wall murals throughout the city center. As part of the event, the artists once again used our DEKORAL® paint products and supplies to bring their creative visions to life.

Work in Progress

This year’s chosen artists, Anna Szejdewik, Marcin Koleśnik, Marek Gowacki and Robert Bubel, worked on their murals for three days. The city residents and visitors were able to interact with them while watching them transform the drab walls into vibrant works of art. Their wall paintings are located on a busy street that also serves as the gateway to the city’s transportation hub. Artists have added seven murals to the street since the festival began in 2016, a move that has injected new energy and vitality into the area.

Many of our employees live in the city and want to make it a more beautiful place in which to live and work. The festival is a great way to do that, and to show that we’re a strong and committed partner who values the best interests of our community.
Grzegorz Kozminski, PPG communications manager, Poland

Creating Art with Meaning

In previous years, the festival murals highlighted the city’s centuries-old legends and traditions. This year, the artists took a more contemporary approach to the project and created murals that represented current social issues that are impacting Cieszyn residents.

The murals are inspirational and often tell interesting or difficult stories. Their accessibility and character transform the city space, complement architecture and give color to the streets. They make our surroundings more interesting.
Agula Swoboda, curator of the MurArt! Festival

To już trzeci rok z rzędu, kiedy odegraliśmy kluczową rolę we wsparciu festiwalu MurArt!, cieszącego się ogromną popularnością w Cieszynie - mieście w którego centrum można podziwiać kolorowe murale. Artyści, aby urzeczywistnić swoje kreatywne wizje, ponownie wykorzystali w ramach całego wydarzenia produkty i materiały malarskie naszej marki DEKORAL®.

Praca wre!

Tegoroczni artyści - Anna Szejdewik, Marcin Koleśnik, Marek Głowacki oraz Robert Bubel, pracowali nad swoimi muralami przez trzy dni. W trakcie tworzenia, znaleźli także czas na rozmowę z mieszkańcami i odwiedzającymi miasto, którzy mieli możliwość obserwowania ich w trakcie przekształcania szarych ścian w żywe dzieła sztuki. Owoce ich pracy znajdują się na jednej z najczęściej uczęszczanych ulic, służącej za węzeł komunikacyjny miasta. Od czasu rozpoczęcia festiwalu w 2016 roku, na murach uliczki pojawiło się siedem murali, które sprawiają, że pobliski teren emanuje energią i witalnością.

Wielu naszych pracowników mieszka w Cieszynie i pragnie sprawiać, by miasto stawało się coraz piękniejszym miejscem do życia i pracy. Festiwal jest świetną okazją do tego, by urzeczywistnić te pragnienia oraz pokazać, że jesteśmy oddanym partnerem społeczności lokalnych, który zawsze kieruje się ich dobrem.
Grzegorz Kozminski, PPG menedżer ds. komunikacji

Tworzenie sztuki ze znaczeniem

W poprzednich latach, festiwalowe murale podkreślały wielowiekowe legendy i tradycje miasta. W tym roku, artyści przyjęli bardziej współczesne podejście do projektu i stworzyli murale, które reprezentują aktualne problemy społeczne mające wpływ na mieszkańców Cieszyna.

Murale, które powstały w tym roku, są inspirujące i często opowiadają sobą ciekawe lub trudne historie. Ich dostępność i charakter zmieniają przestrzeń miasta, uzupełniają architekturę i nadają kolor ulicom. Sprawiają, że nasze otoczenie jest ciekawsze.
Agula Swoboda, kurator festiwalu MurArt!

Related posts

Ahmed Hammami: Brightening Up France through a Customer Network
Ahmed Hammami: Brightening Up France through a Customer Network
Miriam Lavey: Teaming up with Race Car Drivers to Beautify a Community Center
Miriam Lavey: Teaming up with Race Car Drivers to Beautify a Community Center
Malesia Dunn: A Lifelong Passion for Changing Lives
Malesia Dunn: A Lifelong Passion for Changing Lives
Aurelie Carmona Bertin: Painting a School to Make Children Smile
Aurelie Carmona Bertin: Painting a School to Make Children Smile
Back to top